Pamatu būvniecība

Kā uzbūvēt terases grīdas pamatu? Tas galvenokārt ir atkarīgs no tā, kāda ir virsma un kā tiks noenkurota nesošā konstrukcija. Ir trīs galvenie montāžas veidi: montāža dabīgajā akmenī vai betonā, montāža uz balstiem un montāža uz plaknes vai nogāzes.

Izlaist pamatu būvniecību? Lasīt nākamo soli ceļvedī: Piestiprināt pie fasādes >>

Būvēt terasi uz betona vai dabīgā akmens pamatnes

Ja būvēsiet terasi uz betona vai dabīgā akmens pamatnes, ieteicams izmantot balsta kurpes, kuras noenkuro pie pamatnes ar enkurmasu. Kombinējot balsta kurpes ar enkurmasu, montāža kļūst pastāvīga un ārkārtīgi izturīga. Siju konstrukciju varat sākt būvēt stundu vai divas pēc pamatu pabeigšanas.

SE_būvēt terases betona pamatu_ enkura masa_pole_900x300 px.png

Rīkojieties šādi: Vispirms izurbiet caurumu nesošajā pamatnē. Urbumam ir jābūt 2 mm platākam par balsta kurpes armatūru. Ja armatūra ir 14 mm, izurbiet 16 mm lielu urbumu. Enkurmasas iedarbības pamatā ir saķere ar apkārtējo materiālu, tāpēc pirms enkurmasas iestrādes ir svarīgi notīrīt un izpūst urbumu. Uzsākot enkurmasas lietošanu, pirms iestrādes atverē, aptuveni 15 cm masas izspiediet uz papīra gabala, līdz masa kļūst viendabīga. Enkurmasu urbumā iestrādā no dziļākā punkta uz augšu, izmantojot hermētiķu pistoli. Pēc enkurmasas iestrādes uzstādiet balsta kurpi, ar rotējošu kustību iegriežot to uz leju enkurmasā, tā visu stiprinājumu apklājot ar enkurmasu. Balsta kurpe izstums lieko enkurmasu, ja tāda ir.

Ņemiet vērā!

Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, ievērojiet uz enkurmasas iepakojuma sniegtos norādījumus un izmantojiet pievienoto maisītāja sprauslu.

Izstrādājumi betona un dabīgā akmens pamatnēm

Terases būvniecība uz balstiem

Ja virsma zem plānotās terases sastāv no augsnes, māla vai smiltīm, vai ir nelīdzena, pamatkonstrukciju ieteicams būvēt uz balstiem. Atšķirībā no montāžas betonā ar enkurmasu, kad jau pēc dažām stundām varat būvēt siju konstrukciju, balstu pamatnes gadījumā jāapbruņojas ar lielāku pacietību.

SE_plintgrund_bygga altan_stolpsko_900x300px_ny.png

Rīkojieties šādi: Balsta kurpes vai balsta stieni ieliek balstā. Ļauj betonam nožūt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Kad betons izžuvis, pieskrūvējiet nesošo karkasu pie balsta kurpes/balsta stieņa, izmantojot enkurskrūvi (saukta arī par montāžas skrūvi) un/vai koka konstrukciju skrūvi.

Ieteikums! Lai ērti regulētu augstumu, iegādājieties regulējamas balsta kurpes.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_bygga altan på plint_1000x400px.jpg

Izstrādājumi balstu pamatnei

Terases būvniecība atstatus vai uz nogāzes

Ja zeme, uz kuras tiks būvēta terases grīda, ir noblīvēta un nolīmeņota, kā arī, ja terases klājumam jābūt tuvu zemes līmenim, pamats var balstīties uz betona plātnēm. Svarīgi nodrošināt, lai starp koku, kas pilda atbalsta kājas funkciju, un betona plātni būtu ieklāta pamatu izolācijas materiāls (skat. attēlu zemāk). Pamatu izolācijas materials nodrošina mitruma barjeru, kas neļauj mitrumam no betona iesūkties kokā.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_grundisoleringspapp_essve_1900x400 px.jpg

Rīkojieties šādi: Rūpīgi izlīmeņojiet karkasu, lai iegūtu slīpumu vēlamajā virzienā. Pēc pozīcijas noteikšanas pieskrūvējiet atbalsta kāju. Papildu stabilitātei sagatavjiet vēl vienu bloku un novietojiet to zem sijas, kuru pēc tam pieskrūvē pie atbalsta kājas, lai slodze sadalās. Neaizmirstiet starp betona plātni un atbalsta kāju ievietot pamatu izolācijas materiālu.

Tālāk esošajā videoklipā ir sniegti detalizēti norādījumi par to, kā izveidot atsevišķu terasi.

Ņemiet vērā! Šāda veida pamats ir jutīgāks pret kustībām nekā iepriekš minētais variants. Tāpēc būtu jāizmanto A4 kvalitātes nerūsējošā tērauda skrūves, kas ir izturīgākas pret kustībām. Konstrukcijām, kas atrodas tieši uz zemes, vienmēr ir ieteicama A4 skrūve. Vairāk par nerūsējošā tērauda skrūvju priekšrocībām lasiet šeit:

Izstrādājumi būvēm atstatus vai uz nogāzes