Karkasa uzstādīšana

Pēc pamatu būvniecības un nesošās sijas iestiprināšanas ēkas karkasā laiks sākt darbu ar sijām, kas veidos karkasa rāmi, un sijām, kurām tiks pieskrūvēti terases grīdas dēļi.

<< Izlaidāt fasādes piestiprināšanas soli?

Ja par karkasu viss ir skaidrs, dodieties uz: Slēptas vai redzamas skrūves >>

Krusteniskā vai iegremdētā siju konstrukcija?

Izvēle parasti ir atkarīga no terases augstuma. Krusteniskā siju konstrukcija (apakšā pa kreisi) parasti ir ātrāk saliekama, taču tai paliek vieta zem klāja. Ja vēlas zemāku terasi, parasti izvēlas iegremdētu siju konstrukciju (apakšā pa labi), kurā sijas un nesošās sijas viena ar otru krustojas vienā augstumā.

SE_bygga altan_kryssbjälklag_nedsankt bjälklag_900x300 px.png

Siju montāža – iegremdēta siju konstrukcija

Uzstādot sijas iegremdētā siju konstrukcijā, iesakām izvēlēties kādu no koka konstrukciju skrūvēm: WAF vai ET-T. Nevienai no tām nav nepieciešama iepriekšēja urbšana, un tās veic vienu un to pašu funkciju. Nedaudz atšķiras montāža un izskats.

  • Skrūve ET-T nodrošina montāžu pilnīgi bez redzamām skrūvju galvām. Skrūves mazā galva nedaudz iegrimst koksnē un kļūst pilnīgi paslēpta.
  • Skrūve WAF ar plakanu un apaļu galvu nodrošina glītu rezultātu.

Ja nevēlaties izmantot koka konstrukciju skrūves, to vietā var izmantot brusu kurpes, kuras piestiprina ar enkurskrūvi (saukta arī par montāžas skrūvi). Attēlā kreisajā pusē parādīta montāža ar brusu kurpi un enkurskrūvi. Attēlā labajā pusē – montāža ar koka konstrukciju skrūvi WAF.

SE_regelverk_trall_balksko_beslagsskruv_900x400px.jpg

Zemāk esošajā video jūs atradīsiet konkrētus norādījumus terases karkasa būvniecībai. Būvniecības laikā ir jāizmanto ET-T skrūve, WAF konstrukcijas skrūve, kā arī enkura skrūve ar stiprinājumiem.

Siju montāža – krusteniskā siju konstrukcija

Savukārt krustenisko siju konstrukcijā sijas atrodas virs nesošajām sijām, un tad tās vienu otrai piestiprina ar koka konstrukciju skrūvi ET-T, vai ar būvkaluma palīdzību . Lejupejošo slodzi nes nesošās sijas balsts, tāpēc te jārisina tikai jautājums par sānu slodzi.

Dēļu un nesošo siju savienošana

Ja nepieciešamas garākas nesošās sijas vai dēļi nekā ir pieejami, koku var savienot. Vislabāk to darīt, novietojot nesošās sijas savienojuma vietu virs balsta vai dēļa savienojuma vietu virs nesošās sijas, tā atbalstot abas daļas.

Svarīgi! Dēli/nesošo siju piestiprina arī tās pagarinājumam. To dara, izmantojot karkasa divkāršošanu vai naglu plāksni.

Karkasa divkāršošana vai šķērslāgu izmantošana

Karkasa divkāršošanai vai šķērslāgu izmantošanai iesakām WAF. Glītai konstrukcijas dēļu savienošanai iesakām izmantot ET-T. Leņķiem un brusu kurpēm mēs iesakām enkurskrūvi.

Izstrādājumi karkasa būvniecībai